Cholinesterase Reactivators

Kolinesterasaktiverande medel

Svensk definition

Läkemedel som används för att häva den inaktivering av kolinesteras som orsakas av organofosfater eller sulfonater. De utgör ett viktigt terapeutiskt hjälpmedel i samband med organofosfat- eller sulfonatförgiftning inom lantbruk, industri och hos militär personal.

Engelsk definition

Drugs used to reverse the inactivation of cholinesterase caused by organophosphates or sulfonates. They are an important component of therapy in agricultural, industrial, and military poisonings by organophosphates and sulfonates.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Reactivators, Cholinesterase Organophosphate Insecticide Antagonists Antagonists, Organophosphate Insecticide Insecticide Antagonists, Organophosphate Insecticides, Organophosphate, Antagonists Insecticides, Organothiophosphate, Antagonists Organothiophosphate Insecticide Antagonists Antagonists, Organothiophosphate Insecticide Insecticide Antagonists, Organothiophosphate