Nitrogen Compounds

Kväveföreningar

Svensk definition

Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.

Engelsk definition

Inorganic compounds that contain nitrogen as an integral part of the molecule.

Svenska synonymer

Nitrogenföreningar

Engelska synonymer

Compounds, Nitrogen