Hydrogen Cyanide

Vätecyanid

Svensk definition

Vätecyanid är en giftg, färglös gas eller vätska med kemisk formel HCN. Ämnet finns i tobaksrök och frigörs vid förbränning av kvävehaltiga, organiska ämnen.

Engelsk definition

Hydrogen cyanide (HCN); A toxic liquid or colorless gas. It is found in the smoke of various tobacco products and released by combustion of nitrogen-containing organic materials.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cyanide, Hydrogen Hydrocyanic Acid Acid, Hydrocyanic Zyklon B