Nitrous Acid

Salpetersyrlighet

Svensk definition

Kvävehaltig, svag syra (HNO2) som endast förekommer i lösning. Den kan bilda vattenlösliga nitriter och stabila estrar.

Engelsk definition

Nitrous acid (HNO2). A weak acid that exists only in solution. It can form water-soluble nitrites and stable esters. (From Merck Index, 11th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid, Nitrous