Nitric Acid

Salpetersyra

Svensk definition

En färglös vätska (HNO3) som används för framställning av oorganiska och organiska nitrater och kväveföreningar till gödningsmedel, färgningsmedel, sprängämnen och många andra kemikalier. Upprepad exponering för ångorna kan ge upphov till kronisk bronkit eller kemisk lunginflammation.

Engelsk definition

Nitric acid (HNO3). A colorless liquid that is used in the manufacture of inorganic and organic nitrates and nitro compounds for fertilizers, dye intermediates, explosives, and many different organic chemicals. Continued exposure to vapor may cause chronic bronchitis; chemical pneumonitis may occur. (From Merck Index, 11th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid, Nitric