Nitrates

Nitrater

Svensk definition

Oorganiska eller organiska salter och estrar av salpetersyra. Föreningarna innehåller en NO3-radikal.

Engelsk definition

Inorganic or organic salts and esters of nitric acid. These compounds contain the NO3- radical.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nitrate