Anions

Anjoner

Svensk definition

Negativt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar till anoden eller den positiva elektroden (pluspolen) vid elektrolys.

Engelsk definition

Negatively charged atoms, radicals or groups of atoms which travel to the anode or positive pole during electrolysis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anion