Arsenates

Arsenater

Svensk definition

Oorganiska och organiska salter och estrar av arseniksyra.

Engelsk definition

Inorganic or organic salts and esters of arsenic acid.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.