Ions

Joner

Svensk definition

En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.

Engelsk definition

An atom or group of atoms that have a positive or negative electric charge due to a gain (negative charge) or loss (positive charge) of one or more electrons. Atoms with a positive charge are known as CATIONS; those with a negative charge are ANIONS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.