Oxides

Oxider

Svensk definition

Binära föreningar med syrgas som innehåller anjonen O(2-). Anjonen kombineras med metaller för att bilda alkaliska oxider och icke-metaller för att bilda sura oxider.

Engelsk definition

Binary compounds of oxygen containing the anion O(2-). The anion combines with metals to form alkaline oxides and non-metals to form acidic oxides.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Oxide