Azirines

Aziriner

Svensk definition

Omättade azacyklopropan-sammansättningar i form av treledade heterocykler med en kväveatom och två kolatomer.

Engelsk definition

Unsaturated azacyclopropane compounds that are three-membered heterocycles of a nitrogen and two carbon atoms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Azacyclopropanes, Unsaturated Unsaturated Azacyclopropanes