Aziridines

Aziridiner

Svensk definition

Mättade azacyklopropanföreningar. Alla substitutioner på kol- och kväveatomer är tillåtna.

Engelsk definition

Saturated azacyclopropane compounds. They include compounds with substitutions on CARBON or NITROGEN atoms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ethyleneimines Azacyclopropanes, Saturated Saturated Azacyclopropanes Dimethyleneimines