Cinacalcet

Cinacalcet

Svensk definition

Ett naftalenderivat och kalcimimetikum som ökar känsligheten för serumkalcium hos bisköldkörtlarnas kalcium-förnimmande receptorer. Det reducerar utsöndringen av bisköldkörtelhormon och minskar serumkalcium vid behandling av bisköldkörtelsjukdomar.

Svenska synonymer

Mimpara Cinacalcethydroklorid

Engelska synonymer

Cinacalcet Hydrochloride Alpha-methyl-N-(3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propyl)-1-naphthalenemethanamine, (alphaR)-hydrochloride Sensipar AMG 073 KRN 1493 AMG073