Naphthalimides

Naftalimider

Svensk definition

Föreningar med tre förenade ringar som liknar ett naftalen förenat med piperidon eller som liknar ett bens(de)isokinolon-1,3-dion (inte att förväxla med bensylisokinoloner, som har ett metyl mellan naftyl- och bensylringarna). De olika föreningarna är cellgifter.

Engelsk definition

Compounds with three fused rings that appear like a naphthalene fused to piperidone or like a benz(de)isoquinoline-1,3-dione (not to be confused with BENZYLISOQUINOLINES which have a methyl separating the naphthyl from the benzyl rings). Members are CYTOTOXINS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Naphthalimide