Naphthalenesulfonates

Naftalensulfonater

Svensk definition

En klass organiska föreningar som innehåller en naftalendel kopplad till ett sulfonsyrasalt eller en sulfonsyraester.

Engelsk definition

A class of organic compounds that contains a naphthalene moiety linked to a sulfonic acid salt or ester.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.