2-Naphthylamine

2-naftylamin

Svensk definition

Ett naftalenderivat med karcinogen verkan.

Engelsk definition

A naphthalene derivative with carcinogenic action.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

2 Naphthylamine beta-Naphthylamine beta Naphthylamine 2-Aminonaphthalene 2 Aminonaphthalene