1-Naphthylisothiocyanate

1-naftylisotiocyanat

Svensk definition

1-isotiocyanatonaftalen. Ett hjälpmedel för att studera leverskada som orsakar akut gallstopp och hyperbilirubinemi samt kronisk gallgångshyperplasi och gallcirros, med förändrad hepatocytfunktion. De t kan orsaka hud- och njurskada.

Engelsk definition

A tool for the study of liver damage which causes bile stasis and hyperbilirubinemia acutely and bile duct hyperplasia and biliary cirrhosis chronically, with changes in hepatocyte function. It may cause skin and kidney damage.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

1 Naphthylisothiocyanate alpha-Naphthylisothiocyanate alpha Naphthylisothiocyanate