Bunaftine

Bunaftin

Svensk definition

N-butyl-N-(2-(dietylamin)etyl)-1-naftamid. Ett tänkt antiarytmiskt medel som förlänger hjärtats refraktärfas och stabiliserar cellmembran.

Engelsk definition

N-Butyl-N-(2-(diethylamino)ethyl)-1-naphthamide. A proposed antiarrhythmic that prolongs myocardial refractory period and stabilizes cell membranes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bunaphtide Bunaphtine Bunaftide