Cyclazocine

Cyklazocin

Svensk definition

Ett smärtstillande preparat med blandade, narkotiska agonist-antagonistegenskaper.

Engelsk definition

An analgesic with mixed narcotic agonist-antagonist properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.