Haptophyta

Fästalger

Svenska synonymer

Isochrysis Prymnesium Pleurochrysis

Engelska synonymer

Prymnesiophytes Prymnesiophyte Haptophytes Haptophyte Prymnesiophyceae Coccolithophorids Coccolithophorid Haptophyceae Isochrysis Prymnesium Phaeocystis Pleurochrysis Emiliania Pavlova