Flagella

Flagell

Svensk definition

Ett trådliknande, rörligt bihang på ytceller. Prokaryota flageller består av ett protein som kallas flagellin. På bakterier kan det finnas en enda flagell, en tofs av flageller i ena änden eller flageller över hela ytan. Hos eukaryoter utgörs flagellerna av protoplasmautskott som driver fram flagellater eller spermier. Flageller liknar cilier till strukturen, men är förhållandevis längre och mycket färre till antalet.

Engelsk definition

A whiplike motility appendage present on the surface cells. Prokaryote flagella are composed of a protein called FLAGELLIN. Bacteria can have a single flagellum, a tuft at one pole, or multiple flagella covering the entire surface. In eukaryotes, flagella are threadlike protoplasmic extensions used to propel flagellates and sperm. Flagella have the same basic structure as CILIA but are longer in proportion to the cell bearing them and present in much smaller numbers. (From King & Stansfield, A Dictionary of Genetics, 4th ed)

Svenska synonymer

Gissel

Engelska synonymer

Flagellum