Cilia

Flimmerhår

Svensk definition

Fina, rörliga utskott i grupper eller täcken på ytan av ciliater (Ciliophora) eller på den fria ytan hos celler som bygger upp flimmerhårepitel. Varje hår växer ut från ett korn i cytoplasmans övre sk ikt. Ciliernas (flimmerhårens) rörelser bidrar till att förflytta flimmerdjuren genom den vätska de lever i. Flimmerhåren på på en epitelyta har till uppgift att forsla undan slem eller vätska.

Engelsk definition

Populations of thin, motile processes found covering the surface of ciliates (CILIOPHORA) or the free surface of the cells making up ciliated EPITHELIUM. Each cilium arises from a basic granule in the superficial layer of CYTOPLASM. The movement of cilia propels ciliates through the liquid in which they live. The movement of cilia on a ciliated epithelium serves to propel a surface layer of mucus or fluid. (King & Stansfield, A Dictionary of Genetics, 4th ed)

Svenska synonymer

Cilier

Engelska synonymer

Cilium Motile Cilia Cilia, Motile Motile Cilium Cilium, Motile Nodal Cilia Cilia, Nodal Nodal Cilium Cilium, Nodal Primary Cilia Cilia, Primary Primary Cilium Cilium, Primary