Inheritance Patterns

Ärftliga mönster

Svensk definition

Olika sätt på vilka gener och deras alleler samverkar vid överföring av genetiska egenskaper som har effekt på utfallet av genuttryck.

Engelsk definition

The different ways GENES and their ALLELES interact during the transmission of genetic traits that effect the outcome of GENE EXPRESSION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inheritance Pattern Pattern, Inheritance Patterns, Inheritance