DNA, Mitochondrial

Mitokondrie-DNA

Svensk definition

Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.

Engelsk definition

Double-stranded DNA of MITOCHONDRIA. In eukaryotes, the mitochondrial GENOME is circular and codes for ribosomal RNAs, transfer RNAs, and about 10 proteins.

Svenska synonymer

Mitokondriellt DNA

Engelska synonymer

mtDNA Mitochondrial DNA