Nucleic Acid Denaturation

Nukleinsyradenaturering

Svensk definition

Nedbrytning av den sekundära strukturen hos nukleinsyror genom upphettning, extrema pH-värden eller kemisk behandling. Dubbelsträngat DNA faller isär genom upplösning av icke-kovalenta vätebindningar och hydrofoba interaktioner. Denaturerat DNA tycks ha en enkelsträngad, flexibel struktur. Effekterna av denaturering på RNA är likartade, men mindre uttalade och i stor utsträckning reversibla.

Engelsk definition

Disruption of the secondary structure of nucleic acids by heat, extreme pH or chemical treatment. Double strand DNA is "melted" by dissociation of the non-covalent hydrogen bonds and hydrophobic interactions. Denatured DNA appears to be a single-stranded flexible structure. The effects of denaturation on RNA are similar though less pronounced and largely reversible.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid Denaturation, Nucleic Denaturation, Nucleic Acid Nucleic Acid Denaturations RNA Denaturation Denaturation, RNA DNA Denaturation Denaturation, DNA DNA Melting