Electron Transport

Elektrontransport

Svensk definition

En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.

Engelsk definition

The process by which ELECTRONS are transported from a reduced substrate to molecular OXYGEN. (From Bennington, Saunders Dictionary and Encyclopedia of Laboratory Medicine and Technology, 1984, p270)

Svenska synonymer

Andningskedjan

Engelska synonymer

Transport, Electron Respiratory Chain Chain, Respiratory Chains, Respiratory Respiratory Chains