Lipogenesis

Lipogenes

Svensk definition

Nybildning av fett i kroppen. Denna inkluderar syntes av fettsyror och därpå följande triglycerider i lever och fettvävnad. Fettbildningen regleras av en mångfald faktorer, bl a näringsintag, hormoner och genetiska förutsättningar.

Engelsk definition

De novo fat synthesis in the body. This includes the synthetic processes of FATTY ACIDS and subsequent TRIGLYCERIDES in the LIVER and the ADIPOSE TISSUE. Lipogenesis is regulated by numerous factors, including nutritional, hormonal, and genetic elements.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lipogeneses