Amination

Aminering

Svensk definition

Bildande av en amin, antingen genom att föra en aminogrupp till en organisk acceptorförening eller genom reduktion av en kväveförening.

Engelsk definition

The creation of an amine. It can be produced by the addition of an amino group to an organic compound or reduction of a nitro group.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aminations