Acid-Base Equilibrium

Syra-bas-jämvikt

Svensk definition

Ett tillstånd i vilket kroppens nettoproduktion av syror eller alkalier uppvägs av nettoförbrukningen, vilket medför en stabil halt a v vätejoner i kroppsvätskorna.

Svenska synonymer

Syra-bas-balans

Engelska synonymer

Acid Base Equilibrium Equilibrium, Acid-Base Acid-Base Balance Acid Base Balance Balance, Acid-Base Anion Gap Anion Gaps Gap, Anion Gaps, Anion