Biotinylation

Biotinylering

Svensk definition

En teknik för inlagring av biotinylgrupper i molekyler, antingen genom katalys med holokarboxylassyntetas i samband med enzymbiosyntes eller in vitro, varvid specifika substrat synliggörs genom inkuba tion med biotinmärkta sonder och avidin eller streptavidin som bundits till något ämne tillgängligt för biokemisk test. Biotinylerat dUTP är en alternativ metod till radioisotopmärkning av DNA in vitr o.

Engelsk definition

Incorporation of biotinyl groups into molecules.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Biotinylations