Molecular Probe Techniques

Molekylära sondtekniker

Svensk definition

Utnyttjande av apparater som använder detektormolekyler för att spåra, undersöka eller analysera andra molekyler, makromolekyler, molekylaggregat eller organismer.

Engelsk definition

The use of devices which use detector molecules to detect, investigate, or analyze other molecules, macromolecules, molecular aggregates, or organisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Technique, Molecular Probe Techniques, Molecular Probe Technics, Molecular Probe Molecular Probe Technic Probe Technic, Molecular Probe Technics, Molecular Molecular Probe Technics Technic, Molecular Probe Molecular Probe Technique Probe Technique, Molecular Probe Techniques, Molecular