Aerobiosis

Aerobios

Svensk definition

Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.

Engelsk definition

Life or metabolic reactions occurring in an environment containing oxygen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aerobioses