Lipid Peroxidation

Lipidperoxidering

Svensk definition

Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.

Engelsk definition

Peroxidase catalyzed oxidation of lipids using hydrogen peroxide as an electron acceptor.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lipid Peroxidations Peroxidation, Lipid Peroxidations, Lipid