Dealkylation

Dealkylering

Svensk definition

Separering av alkylgrupper från en förening.

Engelsk definition

The removing of alkyl groups from a compound. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dealkylations