Down-Regulation

Nedreglering

Svensk definition

En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.

Engelsk definition

A negative regulatory effect on physiological processes at the molecular, cellular, or systemic level. At the molecular level, the major regulatory sites include membrane receptors, genes (GENE EXPRESSION REGULATION), mRNAs (RNA, MESSENGER), and proteins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Down Regulation Downregulation Down-Regulation (Physiology) Receptor Down-Regulation Down-Regulation, Receptor