Gene Expression Regulation

Genreglering

Svensk definition

De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.

Engelsk definition

Any of the processes by which nuclear, cytoplasmic, or intercellular factors influence the differential control (induction or repression) of gene action at the level of transcription or translation.

Svenska synonymer

Reglering av genexpression Reglering av genuttryck

Engelska synonymer

Gene Action Regulation Regulation, Gene Expression Regulation of Gene Expression Regulation, Gene Action Expression Regulation, Gene