Phosphorylation

Fosforylering

Svensk definition

Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.

Engelsk definition

The introduction of a phosphoryl group into a compound through the formation of an ester bond between the compound and a phosphorus moiety.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphorylations