DNA Methylation

DNA-metylering

Svensk definition

Fogning av metylgrupper till DNA. DNA-metyltransferaser (DNA-metylaser) katalyserar denna reaktion med S-adenosylmetionin som givare av metylgrupper.

Engelsk definition

Addition of methyl groups to DNA. DNA methyltransferases (DNA methylases) perform this reaction using S-ADENOSYLMETHIONINE as the methyl group donor.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

DNA Methylations Methylation, DNA Methylations, DNA