Epidemiology

Epidemiologi

Svensk definition

Medicinsk disciplin för fastställande och beskrivning av sjukdomsorsaker, incidens och sjukdomsutbrott i befolkningsgrupper. Den omfattar sambanden mellan värdar, verksamma ämnen och miljön med avseende på spridning och kontroll av sjukdom.

Engelsk definition

Field concerned with the determination of causes, incidence, and characteristic behavior of disease outbreaks affecting human populations. It includes the interrelationships of host, agent, and environment as related to the distribution and control of disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Social Epidemiology Epidemiologies, Social Epidemiology, Social Social Epidemiologies