Narration

Berättande

Svensk definition

Själva handlingen eller förfarandet att berätta, eller framförandet av en berättelse. Inom medicinen eller etiken omfattar berättandet även detaljerad personskildring.

Engelsk definition

The act, process, or an instance of narrating, i.e., telling a story. In the context of MEDICINE or ETHICS, narration includes relating the particular and the personal in the life story of an individual.

Svenska synonymer

Levnadsberättelser Livsberättelser Skildring

Engelska synonymer

Narrations Narrative Ethics Ethics, Narrative