Sanitary Surveys, Water Supply

Undersökningar av dricksvatten

Engelsk definition

Review of public systems assess their capability to supply safe drinking water. (www.epa.gov/dwreginfo/sanitary-surveys).

Svenska synonymer

Sanitära undersökningar

Engelska synonymer

Sanitary Surveys Sanitary Survey Survey, Sanitary Surveys, Sanitary