Environmental Pollution

Miljöförorening

Svensk definition

Förorening av luft, vattendrag eller land med substanser som är skadliga för människors hälsa och miljön.

Engelsk definition

Contamination of the air, bodies of water, or land with substances that are harmful to human health and the environment.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pollution, Environmental Soil Pollution Pollution, Soil