Data Accuracy

Datakvalitet

Svensk definition

Ett mått på vetenskaplig precision, exakthet eller korrekthet hos kvantitativa eller kvalitativa värden, i relation till faktiska eller sanna mått.

Engelsk definition

A measure of scientific precision, exactness, or correctness of quantitative or qualitative values, relative to the actual or true measurements.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Accuracies, Data Accuracy, Data Data Accuracies Data Quality Data Qualities Qualities, Data Quality, Data