Substance Abuse Detection

Drogtestning

Svensk definition

Påvisande av droger eller läkemedel, såväl lagliga som olagliga, som missbrukats på något sätt. Urinprov är den vanligaste metoden.

Engelsk definition

Detection of drugs that have been abused, overused, or misused, including legal and illegal drugs. Urine screening is the usual method of detection.

Svenska synonymer

Missbrukstestning Screening av drogmissbruk Undersökning av drogmissbruk

Engelska synonymer

Detection, Substance Abuse Detections, Substance Abuse Substance Abuse Detections Substance Abuse Testing Substance Abuse Testings Testing, Substance Abuse Testings, Substance Abuse Drug Abuse Screening Drug Abuse Screenings Screening, Drug Abuse Screenings, Drug Abuse Drug Abuse Testing Drug Abuse Testings Testing, Drug Abuse Testings, Drug Abuse Drug Abuse Detection Detection, Drug Abuse Detections, Drug Abuse Drug Abuse Detections Street Drug Testing Street Drug Testings Testing, Street Drug Testings, Street Drug Street Drug Detection Detection, Street Drug Detections, Street Drug Street Drug Detections Illicit Drug Detection Detection, Illicit Drug Detections, Illicit Drug Illicit Drug Detections Illicit Drug Testing Drug Testing, Illicit Drug Testings, Illicit Illicit Drug Testings Testing, Illicit Drug Testings, Illicit Drug