Mass Chest X-Ray

Skärmbildsundersökning

Svensk definition

Massundersökning med röntgenteknik av stora folkgrupper för att hitta lung- och hjärtsjukdomar.

Engelsk definition

X-ray screening of large groups of persons for diseases of the lung and heart by means of radiography of the chest.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mass Chest X Ray Mass Chest X-Rays X-Ray, Mass Chest X-Rays, Mass Chest Mass Chest Xray Mass Chest Xrays Xray, Mass Chest Xrays, Mass Chest