Medical History Taking

Anamnes

Svensk definition

Tillägnande av information från en patient rörande dennes tidigare medicinska tillstånd och behandlingar.

Engelsk definition

Acquiring information from a patient on past medical conditions and treatments.

Svenska synonymer

Anamnesupptagning Sjukdomshistoria Familjär sjukdomshistoria

Engelska synonymer

History Taking, Medical Family Medical History Family Medical Histories Medical Histories, Family Medical History, Family Family Health History Family Health Histories Health Histories, Family Health History, Family Family History, Medical Family Histories, Medical Medical Family Histories Medical Family History Family History, Health Family Histories, Health Health Family Histories Health Family History