Cornell Medical Index

Cornell medical index

Svensk definition

Hälsoenkät som patienten själv fyller i och som används som komplement till läkarintervjun. Frågeformuläret innehåller 195 frågor, indelade i 18 sektioner. De tolv första rör somatiska tillstånd, de sex sista sinnesstämning och känslor. Skalan används även som personlighetsbeskrivning eller i epidemiologiska studier.

Engelsk definition

Self-administered health questionnaire developed to obtain details of the medical history as an adjunct to the medical interview. It consists of 195 questions divided into eighteen sections; the first twelve deal with somatic complaints and the last six with mood and feeling patterns. The Index is used also as a personality inventory or in epidemiologic studies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.