Cytological Techniques

Cytologiska tekniker

Svensk definition

Metoder som används för att undersöka celler.

Engelsk definition

Methods used to study CELLS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Technique, Cytological Techniques, Cytological Technics, Cytological Cytological Technic Cytological Technics Technic, Cytological Cytological Technique Cytologic Technics Cytologic Technic Technic, Cytologic Technics, Cytologic