Hybrid Cells

Hybridceller

Svensk definition

Alla celler, förutom en befruktad äggcell, som innehåller element (såsom kärna och cytoplasma) från två eller fler olika celler, oftast producerad genom konstgjord cellfusion.

Engelsk definition

Any cell, other than a ZYGOTE, that contains elements (such as NUCLEI and CYTOPLASM) from two or more different cells, usually produced by artificial CELL FUSION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Hybrid Cells, Hybrid Hybrid Cell Somatic Cell Hybrids Cell Hybrid, Somatic Cell Hybrids, Somatic Hybrid, Somatic Cell Hybrids, Somatic Cell Somatic Cell Hybrid