Hybridomas

Hybridom

Svensk definition

Celler framställda på konstlad väg genom sammansmältning av aktiverade lymfocyter och tumörceller. De erhållna hybridcellerna klonas och producerar s k monoklonala antikroppar eller T-cellprodukter, identiska med dem som produceras av den immunologiskt kompetenta ursprungscellen, och växer och förökar sig som den ursprungliga tumörcellen.

Engelsk definition

Cells artificially created by fusion of activated lymphocytes with neoplastic cells. The resulting hybrid cells are cloned and produce pure MONOCLONAL ANTIBODIES or T-cell products, identical to those produced by the immunologically competent parent cell.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hybridoma